Wednesday, October 10, 2012

Подготовка мобилност в Испания 4-10.11.2012

Участници:
1. Стефка Дамянова - ръководител на проекта
2. Петя Минекова - Директор
3. Ралица Минчева
4. Диана Михова
5. Борис Керанов
6. Никола Вълчев

Период: от 4(неделя) до 10 (събота) ноември 2012
Пътуване: със самолет София- Мадрид- Алмерия и обратно
Настаняване: 6 нощувки, хотел "
Задача: Запознаване с партньорите, представяне на училището, планиране на дейностите

Организация домакин: INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA LA PUEBLA
Vicar, Andalusia, 34-950-156726
www.ieslapuebla.com

Alberto Dominguez Vega Marina Martínez Aguilera 
950 34 34 84

Стартиране на проекта, критерии избор на екипКритерии за избор на ползватели:
1. Да са ученици в редовна форма на обучение в НГПИД "Акад.Д. Узунов".
2. Да нямат наложени наказания от Педагогическия съвет.
3. Да са били активни участници в образователния процес и извънучилищните дейности.
4. Да са били награждавани и да са допринесли за издигане престижа на НГПИД.
5. Да са изразили писмена мотивация за включване в проекта.
6. Да ползват работния език на проекта - английски.
7. Да са контактни личности с желание за младежко лидерство.
8. Да могат да работят в екип.