Thursday, December 19, 2013

Работни моменти в четвъртия етап на проекта

1. Допълнен и оформен е терминологичния речник "Дизайн". Той съдържа 100 термина в областта на дизайна, обяснени на английски език и преведени на български.
В работата се включиха Борис Керанов, Диана Михова, Мартин Станев, Моника ...и г-жа Дамянова.

2. Създадени са онлайн и публикувани на платформата документи CV Europass на участващите ученици.

3. Активна работа за дискутиране на темите във форумите, администрирани от различните страни.

4. Предстои създаване и публикуване на ученическо портфолио на участниците.

5. Предстои създаване на видео, представящо работата по проект на специалност "Рекламна графика", професия "Дизайнер" за 10 клас (Отг. Мира Турлакова и .....)


Информационна среща за отчитане на дейностите от 3-тата работна среща

На 2.12 2013 г. (понеделник) в кабинет "Компютърна графика" на НГПИД се проведе среща на участниците в 3-тата работна среща по проекта и ученици и учители от гимназията. Бяха представени информационни материали за посетените места и извършените дейности. Беше показан филм и прочетен пътепис, създадени от участници в срещата.Видео, създадено то учениците Йоана Тафкова и Георги Николов:


Пътепис от Радина Гаврилова, пукликуван в брой 44 на вестник "Седмица":