Thursday, December 19, 2013

Работни моменти в четвъртия етап на проекта

1. Допълнен и оформен е терминологичния речник "Дизайн". Той съдържа 100 термина в областта на дизайна, обяснени на английски език и преведени на български.
В работата се включиха Борис Керанов, Диана Михова, Мартин Станев, Моника ...и г-жа Дамянова.

2. Създадени са онлайн и публикувани на платформата документи CV Europass на участващите ученици.

3. Активна работа за дискутиране на темите във форумите, администрирани от различните страни.

4. Предстои създаване и публикуване на ученическо портфолио на участниците.

5. Предстои създаване на видео, представящо работата по проект на специалност "Рекламна графика", професия "Дизайнер" за 10 клас (Отг. Мира Турлакова и .....)


No comments:

Post a Comment