Thursday, December 19, 2013

Информационна среща за отчитане на дейностите от 3-тата работна среща

На 2.12 2013 г. (понеделник) в кабинет "Компютърна графика" на НГПИД се проведе среща на участниците в 3-тата работна среща по проекта и ученици и учители от гимназията. Бяха представени информационни материали за посетените места и извършените дейности. Беше показан филм и прочетен пътепис, създадени от участници в срещата.Видео, създадено то учениците Йоана Тафкова и Георги Николов:


Пътепис от Радина Гаврилова, пукликуван в брой 44 на вестник "Седмица":


No comments:

Post a Comment