Wednesday, August 14, 2013

Подготовка за третата работна среща

ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА

Място: о-в Крит, Гърция, град Сития 
Организация домакин: Община на град Сития
Време: 08-18 октомври 2013
* * *
Участници: Стефка Дамянова, Боян Попов, Радина Гавраилова, Йоана Тафкова, Мира Турлакова, Генчо Андреев, Георги Николов и Мартин Станев

* * * 
Дейности по подготовката и отчитането:

1. Организация на транспорта (Стефка Дамянова)
2.  Информационен ден преди пътуването (Боян Попов, Генчо Андреев)
3.  Презентация по време на срещата (Мира Турлакова, Мартин Станев)
4. Пътепис, статия (Радина Гавраилова)
5. Снимки, видео (Йоана Тафкова, Георги Николов)
6. Семинар за разпространение на резултатите (Всички участници)

No comments:

Post a Comment