Thursday, June 19, 2014

Семинар за разпространение на резултатите

На 18 юни 2014 год. от 13,30 часа в заседалната зала на НГПИД се проведе среща между участниците в тригодишната работа по проекта и учители и ученици. Като начало Божидара прочете пътеписа си от последната работна среща в Турция на фона на слайдшоу от снимки. Присъстващите усетиха емоцията и удовлетворението на участниците от погледа им върху една друга, непозната и близка Турция. Ръководителят на проекта г-жа Дамянова обобщи крайните резултати и демонстрира разработените продукти - сайт и платформа за онлайн обучение, видеоматериали, рекламни материали и албум със снимки.

No comments:

Post a Comment