Wednesday, August 15, 2012

Проектът ни е одобрен!

На 17 юли ЦРЧР обяви резултатите от селекцията на проектните предложения и нашият беше класиран на 25 място и одобрен за финансиране.
***
Малко статистика:
Общо подадени проектопредложения по тази мярка - 132
Одобрени за финансиране- 39
***
Ура. Поредният успех!
Ще работим по още едно ново направление в Европейските проекти за училищно образование.

No comments:

Post a Comment