Tuesday, January 8, 2013

Избиране на участниците в предстоящите мобилности

Днес, 8 януари 2013, Комисията одобри следните ученици:

1. Мартин Руменов Станев - 9а
2. Мира Николаева Турлакова - 9а
3. Божидара Димитрова Каратерзиева - 9а
4. Моника Лазарова Балканджиева - 9а
5. Мирела Антонова Чавдарова - 9а
6. Доротея Веселинова Стефанова - 9а
7. Генчо Стаменов Андреев - 9а
8. Георги Христов Николов - 9б
9. Йоана Любенова Тафкова - 9б
10. Радина Пламенова Гавраилова - 9б/SD

No comments:

Post a Comment