Monday, January 14, 2013

Project activities - programm


Leonardo Project:
“Professional development through MOODLE”

ПЛАН   НА  ДЕЙНОСТИТЕ

NoДейност

Отговорник

Срок

Забележка

Подписване на договор
Минекова, Дамянова

да

Заповед за стартиране на проекта
Минекова

да

Сформиране на екип
Дамянова, Минекова

да

Избор на ученици
Екип, ПС
01,2013
да

Он-лайн дневник по проекта
Дамянова
10,2012, текущо
да

Мобилност в Испания – организация и отчитане
Дамянова
Станкова
4-10,11,2012
да

Подпомагане дейностите (закупуване на мултимедия, флашки, материали и др.)
Дамянова,
СтанковаАдминистрация на Българската виртуална класна стая в Мудъл платформата по проекта
ДамяноваСтатия „Въведение в професията дизайнер”. Превод на английски
Минекова
Ралица

да

Създаване на лого по проекта

Никола

да

Организация на обучителен семинар за работа с Мудъл
Дамянова
12.2012
да

Създаване на тест
Ралица
12.2012
да

Създаване на терминологичен речник
Диана,
Дамянова
02.2013


Създаване на филм, представящ подготовката на дизайнерите в гимназията
Попов
04.2013


Информационна табела на входа на НГПИД
Попов
02,2013


Работна среща в България
-         Организация престой гости
-         Дейности в гимназията (работни ателиета, изложбен кът и др.)
-         Сертификати
-         Анкети

Дамянова,Станкова
Минекова,Попов

Видева
Дамянова

05,2013


Форум „Професионално развитие”
ВидеваСИП „Мудъл” (интегриране на дейностите в уч.програма)
Минекова
Дамянова
09,2013


Мобилност в Сития, о.Крит,Гърция
Дамянова
Попов
22.09.2013


Мобилност в Анкара, Турция
Дамянова
Минекова
Попов
Видева
04,2014


Дизайн рекламни материали
ВидеваАлбум със снимки
Ралица
Мира
ДамяноваОтчети – междинен
краен
Дамянова
07,2013
08,2014


Връзка с медиите
Минекова
постоянно


Пътеписи от мобилностите
Ралица

11.2012

No comments:

Post a Comment